Ekonomi.

2021-04-18 15:20
  • Bara 16 procent av Sveriges lantbruksarealer ägs av kvinnor.  Fredrik Sandberg/TT
    Bara 16 procent av Sveriges lantbruksarealer ägs av kvinnor.
  • Evelina Bonnier. Press
    Evelina Bonnier.
Puffetikett
Dagens ETC

Män äger mer än dubbelt så mycket mark som kvinnor

En ny rapport från tankesmedjan Ownershift visar att det är inte bara är marken vi går på som ägs av männen – 2,5 gånger mer mark ägs av män. Fastigheter, aktiebolag, musikrättigheter, patent, aktier och lantbruk är fler exempel där gapet för att nå jämställdhet är stort.

 

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Kvinnor får fortfarande tio procent lägre lön och det är vanligare bland kvinnor än män att ha tidsbegränsad anställning eller att gå ner i tid efter att de fått barn. Detta påverkar möjligheten att spara ihop till en insats eller ta bostadslån. Andra förklaringar har att göra med normer som påverkar vilka förväntningar vi har på oss själva och andra och vad vi ska sträva efter. Det har inte ansetts kvinnligt att söka makt och rikedom, bli entreprenör, ingenjör eller lantbrukare.

Det säger Evelina Bonnier som är en av rapportförfattarna till "Vem äger marken du går på". Hon menar att frågan kring ägande till stor del har utelämnats i jämställdhetsdebatten.

– Jag tror många missat hur viktigt ägande är för såväl livsinkomsten som inflytande. Att jämställdheten inte kommit längre på detta område kan bero på att ägande kräver kapital, det tar tid att bygga upp, där har män som grupp ett långt försprång.

Förändring går för långsamt

Ownershifts rapport har sammanställts för tredje året i rad. Det krävs mer data över tid för att förstå vart trenderna är på väg men utifrån den årliga utvecklingstakten hittills har författarna räknat ut en ungefärlig tidsram för när det är jämställt bland ägare av företag i Sverige: 91 år.

– Det har förändrats med 0,26 procentenheter från förra året, vilket är en väldigt liten skillnad. Jag skulle gärna vilja titta mer på förändringar över tid men det är svårt att få tag på ägandestatistik.

Något som däremot pekar mot en mer positiv trend för kvinnor är hur jämställda nettokapitalvinsterna från försäljning av hus och bostadsrätter har varit de senaste tio åren.

– Kvinnor gjorde i genomsnitt till och med större vinster än män under 2019.

Mer exakt fick kvinnor i genomsnitt 4 procent högre vinster i fastighetsförsäljningar men räknat på totalen för fastighetsförsäljningar fick män fortfarande 1,1 miljarder kronor mer. Det är en relativt liten skillnad mellan könen i jämförelse med mäns finansiella kapitalvinster.

– Där är skillnaden att kvinnor tjänade 54 procent mindre än män i genomsnitt, och totalt sett 38,8 miljarder kronor mindre. Det hänger samman med att kvinnor deltar i lägre utsträckning på aktiemarknader, mäns aktieinnehav motsvarar ett dubbelt så stort marknadsvärde som kvinnors.

"Få kvinnor är med och formar framtiden"

I år är även statistik för patent med i rapporten: Företag äger den största andelen.  Endast en procent av patenten ägs av kvinnor. Dessutom är bara 6 procent av registrerade uppfinnare kvinnor medan 91 procent är män.

– Det är otroligt bekymmersamt att så få kvinnor är med och formar framtiden. Det behövs en mångfald av perspektiv när vi tar oss an framtida utmaningar.

Så vad ska man göra för att snabba på jämställdhetsarbetet? Enligt Evelina Bonnier finns det flera saker politiker och forskare skyndsamt bör ta tag i.

– Första steget vi ser är att sätta ljus på frågan och sprida kunskap om vilka som äger aktier, företag, lantbruk och skog för att få till en jämställdhetsdebatt som förhoppningsvis leder till mer medvetna val. Vi vill också se mer forskning om kopplingen mellan ägande och kvinnors ekonomiska autonomi. Sedan borde privatekonomi vara en större del av utbildningen i grundskolan. Att till exempel på hemkunskapen tala om hur mycket det påverkar livsinkomsten om en går ner i arbetstid, vikten av att spara och olika sätt att investera så att man från tidigt skede inte bara lär sig från sina föräldrar utan skapar bra förutsättningar för alla.

 

ENKÄT: Vad tänker du om att män äger dubbelt så mycket mark som kvinnor?

 

Maja Lindkvist. Sofie Axelsson.
Maja Lindkvist.

Maja Lindkvist, 67, pensionär, Kungsholmen

– Ja, de äger allt annat också så jag är inte förvånad. Det har väl att göra med arvsrätten längre bak i tiden.

 

Francois Gerard. Sofie Axelsson.
Francois Gerard.

Francois Gerard, 31, pricing manager, St Eriksplan

– Det är inte normalt även om det är vanligt. Det har att göra med lönerna som påverkar dig för resten av ditt liv. Män pushar mer för att få upp sina löner.

 

Magnus Nilsson. Sofie Axelsson.
Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson 66, pensionär, Södermalm

– Det är orättvist och handlar om att det är en manlig dominans i ägande och näringslivet även om kvinnor är på väg fram. Men ägande handlar till störst del om klass.

 

Magdalena Jägerström. Sofie Axelsson.
Magdalena Jägerström.

Magdalena Jägerström, 51, försäljare, Kungsholmen

– Varför är jag inte förvånad? Det är såklart helt förkastligt men beror antagligen på grund av gamla traditioner och arv.

 

Tipsa om artikeln via e-post

Bara 17 kommuner har jämställt husägande

Ownershift har rangordnat Sveriges kommuner utifrån hur jämställt husägandet är baserat på husens taxerade värde. Ett ägandegap som ligger inom 5 procent från en ägandefördelning om 50/50 anses ”godkänt”. Endast 17 av Sveriges 290 kommuner får godkänt. Det är endast kommunen Lidingö där kvinnor heläger fler fastigheter än män. I övriga kommuner heläger män fler fastigheter än kvinnor. När det kommer till hus så finns det fyra kommuner där kvinnor heläger fler fastigheter än män. Dessa är: Simrishamn, Lidingö, Vellinge och Borgholm.

 

26%
... är av ägare i företag 2020 är kvinnor.

21%
... av  upphovsrättspersoner anslutna till Stim är kvinnor.

6%
... av registrerade uppfinnare är kvinnor, 91 procent är män. Övriga är obestämda eller okända.

4%
...  av aktieinnehavets värde ägs av kvinnor, 8 procent av män. Resten av bland annat företag och fonder.