Ekonomi.

2021-03-29 20:05
Halmstad kommun vill gärna se att fler stannar i jobbet efter 65.  Bild: Claudio Bresciani/TT
Halmstad kommun vill gärna se att fler stannar i jobbet efter 65. 
Puffetikett
Dagens ETC

Kommunen som ger dig 75000 – om du jobbar efter 65

Flera av landets kommuner och regioner jobbar just nu med frågan hur man ska få folk att vilja fortsätta arbeta efter 65. I en kommun har man därför beslutat om en modell som ska ge anställda ekonomisk bonus för att fortsätta jobba. Premiemodellen är främst tänkt för de områden där det är störst brist på personal, som inom vård och omsorg.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

En äldre befolkning, pensionsavgångar och ökade krav på kommunens välfärdstjänster har skapat utmaningar för Halmstad kommuns kompetensförsörjning. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har därför beslutat om en modell som ska ge anställda över 65 år en ekonomisk bonus för att fortsätta jobba.

– Allt fler blir allt äldre. De som är i arbetsför ålder ökar inte alls i samma takt, säger Ella Kardemark (KD).

Främst inom vård och omsorg

Kommunens förvaltningar och bolag kommer själva att bestämma vilka befattningar som ska omfattas av erbjudandet. Premiemodellen är främst tänkt för de områden där det är störst brist på personal, som inom vård och omsorg.

– Men det är helt klart något som även kan vara intressant inom andra yrkesgrupper. Modellen är till för alla som fyller 65 år, utifrån att det finns ett behov, säger Ella Kardemark.

Anställda som väljer att fortsätta jobba efter 65 år och ingår i urvalet kommer kunna erbjudas en premie på 75 000 kronor per år som tillägg till grundlönen. De som jobbat heltid fram till 65 års ålder kan även välja att fortsätta jobba på halvtid, då med halva premien.

– Vårt förslag syftar också till att visa uppskattning till våra äldre medarbetare med annat än bara ord, säger Ella Kardemark.   

Frågan ska nu gå vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Utmaningar i hela landet

Svårigheter att hitta personal finns i hela landet, enligt Sverige kommuner och regioner (SKR). Under 2020-talet kommer andelen personer över 80 år att öka med 50 procent, vilket framgår i en rapport från SKR. Personer i arbetsför ålder, 20–66 år, kommer under samma period bara att öka med fem procent. Att hitta personer som kan arbeta med att ta hand om de allt fler äldre är det största problemet.

– Det är också ganska stora pensionsavgångar inom äldreomsorgen, äger Bodil Umegård, sektionschef på SKR.

Flera av landets kommuner och regioner jobbar just nu med frågan hur man ska få folk att vilja fortsätta arbeta efter 65, enligt Bodil Umegård.    

– Det är idag många fler som arbetar längre än vad det var tidigare. Normen att gå i pension vid 65 är ändå fortfarande stark. Men när vi gjorde en undersökning så svarade tre av tio att de förväntade sig att gå i pension när de är 67 år eller äldre, säger hon.

Är det viktigt fler fortsätter arbeta efter 65?

– Vi ser att det är en viktig resurs.

Tipsa om artikeln via e-post

51 000

… 65 år och äldre arbetade år 2019 i Sveriges kommuner och regioner.

10 000

… 65 år och äldre arbetade år 2005 i Sveriges kommuner och regioner.

De yrken där personer över 65 år är vanligast i kommunerna: Sjuksköterska, bibliotekarie och biblioteks­assistent.

De yrken där personer över 65 år är vanligast i regionerna: Barnmorskor och läkare.

Källa: Sveriges kommuner och regioner