Ekonomi.

2021-03-08 16:29
Bild: Henrik Montgomery/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Hundra år kvar till jämställda pensioner

Även om löner och arbetad tid skulle bli jämställda över en natt så skulle det ta 40 år innan pensionerna också blev jämställda, enligt Pensionsmyndigheten. Fortsätter utvecklingen i samma takt som nu dröjer det istället hundra år.

Tipsa om artikeln via e-post

Kvinnors totala pension är i dag 31 procent lägre än mäns, visar statistik från myndigheten. Kvinnors totala pension är i dag i genomsnitt 15 800 kronor per månad och mäns 22 900 kronor per månad.

Och även om gapet minskar kommer det, enligt en uträkning från SEB, dröja hundra år innan pensionerna är helt jämlika, om utjämningen fortsätter i samma takt som nu. I SEB:s rapport nämns tre åtgärder som tydligast kan snabba på utvecklingen. Det handlar om omfördelning av befintliga resurser till kvinnor, fler arbetade år för kvinnor, och högre sparande för kvinnor.

Kvinnor tjänar i dag 20 procent mindre än män. Inkomstgapet beror både på att lönerna är lägre inom kvinnodominerade yrken och att kvinnor generellt arbetar färre timmar än män, enligt ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten.

25,7 procent av kvinnorna arbetar deltid, mot 11 procent av männen. Kvinnor tar ut 61 procent av VAB (tillfällig föräldrapenning) och 70 procent av föräldrapenningsdagarna.

Dessutom gynnar delar i pensionssystemet höginkomsttagare, vilka oftare är män. Det görs nämligen större inbetalningar till tjänstepension på den del av inkomsten som överstiger taket för inbetalningar till allmän pension. 

Tipsa om artikeln via e-post