Ekonomi.

2019-09-17 12:10
Till höger i cellen löper transportbandet. Robotarmen syns strax till höger om mitten. Den blå lysande knappen till höger utanför cellen trycksätter och startar upp systemet.  Bild: Polisens förundersökning
Till höger i cellen löper transportbandet. Robotarmen syns strax till höger om mitten. Den blå lysande knappen till höger utanför cellen trycksätter och startar upp systemet. 
Puffetikett
Dagens ETC

Här klämdes anställd till döds – arbetsgivaren går fri

För två år sedan klämdes en anställd ihjäl inne i en robotcell på Scania i Södertälje. Nyligen dömdes hans kollega till villkorlig dom för vållande till annans död.

Detta trots att försvarsadvokaten framhållit att det inte funnits förutsättningar för att följa säkerhetsrutinerna.

”Det fanns bra säkerhets­rutiner, men inte förutsättningar till att följa dem”, säger advokaten Ninmar Poli.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 26 augusti 2017 omkom en 53-årig man i en arbetsplatsolycka på Scania i Södertälje. Den tragiska olyckan inträffade efter att den omkomna mannen befunnit sig inne i en så kallad robotcell för att åtgärda ett lufttrycksfel, när hans kollega startade maskinen för att testköra mekaniken, varpå en robotarm i hög hastighet slog runt, träffade mannen och klämde honom så illa att han senare avled till följd av sina skador.

Enligt Arbetsmiljöverkets utredning förelåg inget arbetsmiljöbrott eftersom det från arbetsgivarens håll funnits tydliga instruktioner om att maskinen absolut inte får sättas igång när någon befinner sig inne i robotcellen.

Kollegan åtalas

Därför kom istället hans närmsta kollega, som med en knapptryckning (enligt egen utsago efter tecken från sin arbetskamrat, som befunnit sig på andra sidan av glaset) satte robotarmen i rörelse, att åtalas för vållande till annans död. Åtalet är unikt i sitt slag, eftersom det formellt är arbetsgivaren som har det juridiska arbetsmiljöansvaret – inte de anställda.

Trots detta fälldes mannen i förra veckan i Södertälje tingsrätt till villkorlig dom, men inga dagsböter. Den milda domen kommer sig enligt åklagaren Marcus Ekman av att den tilltalade är tidigare helt och hållet ostraffad, att det inte har funnits något som helst ont uppsåt bakom det inträffade samt att han varit ytterst behjälplig och samarbetsvillig under brott­sutredningen, genom att punkt för punkt ha kunnat beskriva hur händelseförloppet den aktuella arbetsdagen har gått till.

– Den milda domen är helt i linje med vårt yrkande. Vi ville inte ha ett strängare utfall eftersom det inte finns någon som helst misstanke om fortsatt brottslighet eller något ont uppsåt bakom detta. Tvärtom var de båda männen kollegor sedan många år tillbaka och dessutom goda vänner, säger Marcus Ekman.    

”Ansvaret landar på individen”

Innan han fick ärendet på sitt bord utreddes det av såväl Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, som Arbetsmiljöverket. Men ingen av de instanserna såg något skäl till att lägga ansvaret för arbetsplatsolyckan på arbetsgivaren, konstaterar Marcus Ekman.

– Rema tittade inledningsvis på om det fanns några brister från arbetsgivarens sida i fråga om föreskrifter eller skydds­anordningar. När de sedan kom fram till att Scania inte kan hållas straffrättsligt ansvariga för detta, hamnade ärendet på mitt bord.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Redan inledningsvis uppmärksammade han att det fanns tydliga instruktioner om hur maskinen fick köras och inte.

– Om man då inte följer dem som man ska, landar ansvaret för det inträffade på individen.    

Inga säkerhetsförutsättningar

Försvarsadvokaten Ninmar Poli har dock sina invändningar mot dessa slutsatser. Enligt honom fanns goda säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen, men inte förutsättningarna för de anställda att följa dem.

– För det första vill jag gärna framföra att det är oerhört tragiskt det här som min klient har varit med om. Sedan vill jag försvara honom genom att belysa den oerhört pressade situation som han och hans kollega arbetade under den här kvällen då olyckan inträffade, säger han.      

Anser att ledning brustit

Till skillnad från åklagaren anser försvarsadvokaten att arbetsledningen på Scania i Södertälje har brustit i sitt ansvar.

– Det fanns tydliga säkerhetsföreskrifter som skulle följas, men enligt de kollegor som jag talat med var det mer regel än undantag att man bröt mot dem, för att hinna med i det uppskruvade produktionstempot. De anställda säger samstämmigt att man bryter mot säkerhetsrutinerna, och att arbetsledningen ser mellan fingrarna med det.

Den aktuella arbetsdagen, då olyckan inträffade, var dessutom direkt efter semesteruppehållet. Teamledaren var inte på plats, produktionsnivåerna som sackat efter skulle arbetas ikapp, och dessutom beslutades det om att det skulle genomföras en inventering av maskinpark samt inventarier, just denna dag.

– De här två männen hade inte hunnit ta paus eller äta något på över fyra timmar. Det säger sig själv att det här – den överhängande stressen – utgör en bidragande orsak till de felbeslut som ligger till grund för att olyckan är framme, säger Ninmar Poli.

Ett annat skäl till att tingsrätten inte borde kunna fälla hans klient för vållande till annans död, menar han är att igångsättandet av maskinen var ett gemensamt beslut, som de fattade tillsammans.

– Om den förolyckade har samtyckt till det som sker, kan man inte åtala för vållande till annans död, menar jag.

Kan överklagas

Om domen kommer att överklagas är ännu oklart.

– Jag är inte nöjd med utfallet i tingsrätten, men det är min klients beslut att fatta. Jag ska träffa honom för att diskutera den saken om ett par dagar, säger Ninmar Poli.

Läs vidare på nästa sida: Döda i arbetsplatsolyckor i år