Analys / Stefan Koch.

2021-06-16 15:45
Bild: John Minchillo/AP/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Har arbetslösheten i USA exploderat?

Vi tolkar ekonomin med de siffror vi får. En sådan siffra är arbetslösheten. Men går det att lita på siffrorna? Här tittar vi på de amerikanska arbetslöshetssiffrorna. Är arbetslösheten i USA ”bara” 6 procent eller 11 procent eller kanske 26 procent?

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Lögn, förbannad lögn och statistik. En gång i tiden fick vi lära oss att misstro den sovjetiska statistiken. Antagandet var att allt som var för negativt rensades bort. Var det så? Ja, det var det. På senare år har många ställt sig tveksamma till Kinas BNP-mål och den efterföljande statistiken. Går det verkligen att sätta ett mål på sex procent BNP-tillväxt, eller någon annan siffra, och sedan pricka det år efter år? Antagligen inte.

Det finns också tveksamhet kring USA:s siffror. En av dem gäller arbetslösheten.

Enligt officiella källor har USA en arbetslöshet på omkring sex procent, avsevärt mindre än den svenska siffran på omkring nio procent. Hur kan det vara så när USA haft massiva karantäner under 2020 och Sverige inte haft karantäner på det sättet alls? Har USA en urstark arbetsmarknad?

Behov av matkuponger

Vi tittar på lite andra siffror för att få en känsla för vad som kan vara rimligt. Här nedan ser du en graf över antal individer som lever på matkuponger i USA.

Vi kan se hur antalet steg starkt i spåren av finanskrisen. Antalet människor som levde på matkuponger steg ända till år 2014 och toppade på 47 miljoner människor. Efter det sjönk siffran till som lägst 35 miljoner och steg sedan igen i karantän-ekonomin till 40 miljoner i april 2020. Den preliminära siffran för oktober 2020 är 42 miljoner. Att gå från 35 miljoner till 42 miljoner borde betyda att 7 miljoner människor, extra, inte längre har råd att köpa mat. En stor del av dessa nya utblottade borde vara nya arbetslösa som inte längre får a-kassa, eller en riktigt dålig a-kassa.

21 miljoner – på en månad

Vi går vidare till nästa graf. Här ser vi nyanmälda arbetslösa vilket redovisas veckovis. Grafen går tillbaka till 90-talet.

Nyanmälda arbetslösa är inte samma sak som totalt arbetslösa, eftersom det anställs människor också. Den genomsnittliga nivån på nyanmälningar från 1967 till 2021 ligger emellertid på 371 000 i veckan. Vi kan sen den lilla puckeln i spåren av finanskrisen. Den puckeln skapade en ökning av antalet människor beroende av matkuponger med 20 miljoner människor. Men det som händer i den amerikanska karantänekonomin är i en helt annan skala.

En inzoomning i grafen för april 2020 skulle ge antalet nyanmälda arbetslösa, vecka för vecka: 3 miljoner, nästan 7 miljoner, 6,5 miljoner, 5 miljoner.  Sammanlagt omkring 21 miljoner nyanmälda arbetslösa på en månad. Efter den spiken, aldrig tidigare skådad i amerikansk historia, sjunker det men fortsätter ligga högt. I maj 2021 hade USA 498 000 nyanmälda arbetslösa. Det är fortfarande en bra bit över medel

Det går inte ihop

Vi tittar på en annan graf. Här ser vi andel av befolkningen, i arbetsför ålder, som har ett arbete i USA.

Vi kan se att andelen sjunker starkt efter finanskrisen, från omkring 66 procent till omkring 63 procent, och sedan sjunker igen i karantänsekonomin till omkring 61,5 procent. Det blir över fyra procent av den arbetsföra befolkningen. Stämmer de siffrorna med andelen människor som lever på matkuponger? Ja, det gör de ju.

Samtidigt har den officiella arbetslösheten sjunkit. Om vi går tillbaka till andelen amerikaner som lever på matkuponger, och andelen amerikaner som arbetar så ser vi att andelen som lever på matkuponger steg till 2014, och andelen som arbetade sjönk också till 2014. Men om vi tittar på arbetslöshetskurvan så sjunker den också, samtidigt. Andelen som arbetar sjunker, och arbetslösheten sjunker.

Kan de göra det, tillsammans?

Nej, det kan de inte – om inte arbetslösheten mäts på ett annorlunda sätt.

Vad är sant?

I amerikansk statistik infördes 1994 grupperna ”korttidsav­skräckta” arbetare, och ”långtidsavskräckta” arbetare. Det är arbetare som ”avskräckts” från arbetsmarknaden och inte längre söker arbete på ett mätbart sätt. I USA räknas dessa inte längre som arbetslösa i den officiella arbetslöshetsstatistiken, som kallas för U3. I arbetslöshetsstatistiken som kallas U6 räknas de korttids-­avskräckta arbetarna fortfarande in, vilket ger en arbetslöshet på elva procent istället för sex procent. Någon officiell siffra som räknar in de långtidsarbetslösa finns inte längre. Men oberoende statistiker som räknat på det har kommit fram till en arbetslöshet som – om de långtidsarbetslösa fortfarande räknas – ligger på
26 procent.

Så hur hög är den amerikanska arbetslösheten?

Det är fritt att välja.

6 procent om man vill påstå att USA:s ekonomi är super.

11 procent om man vill säga att det är tufft men okej.

26 procent om man vill berätta om en ekonomi som är i en djup depression.

Tipsa om artikeln via e-post