Ekonomi.

2019-09-19 10:26
  • ”De allmännyttiga bostadsbolagens uppgift är inte att generera vinst åt ägarna eller att tillföra resurser till de kommunala budgetarna”, säger Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson på Vänsterpartiet. Bild: Helsingborgshem
    ”De allmännyttiga bostadsbolagens uppgift är inte att generera vinst åt ägarna eller att tillföra resurser till de kommunala budgetarna”, säger Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson på Vänsterpartiet.
  • Kommunerna har mjölkat bostadsbolagen på miljarder.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Kommunerna har mjölkat bostadsbolagen på miljarder.
Puffetikett
Dagens ETC

Bostadsbolagen har gett miljarder till kommunerna

Miljarder har delats ut till kommunerna från de allmännyttiga bostadsbolagen, visar en rapport från Boverket. Pengarna kommer delvis från hyresgästerna, men framförallt från att kommunala fastigheter har sålts till privata ägare.

”Att kommunerna får göra i stort sett vad som helst med pengarna ger incitament till att sälja ut fastigheterna för att finansiera annan verksamhet”, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

374 miljoner kronor. Så mycket delade Helsingborgs allmän­nyttiga bostadsbolag ut i vinst till kommunen under ett enskilt år. Och de är inte ensamma. 100 bolag runt om i landet har på olika sätt gjort utdelningar till sina ägare, det framgår av Boverkets rapport med siffror från 2017. Totalt rör det sig om mer än 800 miljoner kronor som på ett år gått från allmännyttiga bolag till kommunerna.

Rapporten är inte ny, inom några månader släpps siffrorna för 2018, men mot utvecklingen under 2017 och en rad år tidigare finns en stark kritik, både från hyresgäster och från politiker.

Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, var emot lagändringen som 2010 lade grunden för dagens situation.

– De allmännyttiga bostadsbolagens syfte är att vara bostadsförsörjare och uppfylla kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Deras uppgift är inte att generera vinst åt ägarna eller att tillföra resurser till de kommunala budgetarna. Om kommunerna behöver förstärka sina ekonomier bör samtliga kommuninvånare vara med och bidra, inte bara de allmännyttiga bolagens hyresgäster, säger Momodou Malcolm Jallow.

”Sker enligt lag”

Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, poängterar att majoriteten av utdelningarna är lagenliga, men ser gärna att pengarna återinvesteras.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Allmännyttiga bostadsaktiebolags ägare, kommunen, har liksom andra ägare till aktiebolag, en rätt att ta ut en utdelning som avkastning på det kapital som investerats i aktier i bolaget. Vi ser positivt på att våra medlemmars ägare valt att minska volymen värdeöverföringar under de senaste åren. Vi ser gärna att överskott som genereras i bolagen stannar där för att bidra till en ökad soliditet som i sin tur förbättrar möjligheterna att fortsätta investera i nödvändig upprustning, energieffektivisering och nya hyresbostäder, säger hon.

Sju miljarder 2010–2017

Till grund för dagens situation ligger regeringen Reinfeldts lagändring år 2010. Sedan dess ska de allmännyttiga bolagen drivas enligt affärsmässiga principer, vilket har lett till att över sju miljarder kronor gått från bolagen till ägarna. Storleken på utdelningarna varierar dock mycket mellan åren, och har minskat något på senare tid. Variationen beror på att det finns två sätt för kommunerna att plocka ut vinster från de allmännyttiga bostadsbolagen. Det ena är driften, det vill säga vinst som framförallt grundar sig på hyresintäkter. De summor som plockas ut på det sättet är relativt konstanta men också små i jämförelse. De stora summorna kommer från det andra sättet: försäljning av fastigheter. Detta gör att kommunernas vinster blir beroende av hur många bostäder som har sålts just det året. Exempelvis hade siffran för Helsingborgs del förra året sjunkit till 36,7 miljoner.

Lätt att dela ut

Enligt lagen får dock kommunen bara plocka ut vinst från dessa försäljningar under vissa förutsättningar. Möjligheterna begränsas först i fjärde paragrafen i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Men enligt femte paragrafen får ett allmännyttigt bostadsbolag föra över överskott om pengarna används för ”sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.” I Helsingborgs fall är motiveringen till utdelningen att vinsten från försäljningen ska gå till att möjliggöra en finansiering av bostäder inom bland annat det bosociala programmet och för SOL- och LSS-boenden. Men det har blivit relativt enkelt för kommunerna att motivera vad pengarna ska gå till.

”Ger incitament att sälja ut”

En dom från Kammarrätten är vägledande för bedömningar av vilka åtgärder som ryms inom undantaget. I domen, som inte fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, fastslogs att Stockholms kommun fick dela ut pengar med motiveringen att de skulle användas i projekten Vision Järva 2030 och Vision Söderort 2030. Detta trots att projekten ligger långt fram i tiden och trots att det enligt domstolen endast i vaga ordalag beskrivs vad för slags åtgärder det handlar om. Det faktum att kommunerna har en sådan omfattande handlingsfrihet i användandet av överskott ger de incitament att sälja ut allmännyttan, menar Hyresgästföreningen.

–  Det ger incitament att sälja om man får göra vad man vill med pengarna och motivera uttagen lite hur som helst. Lagen är en kompromiss mellan intressen som vi var med och förhandlade fram, och där ingår möjlighet att plocka ut pengar. Men för oss är det självklart att försäljningsvinster ska återinvesteras i nyproduktion och upprustning, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Vad ser ni för lösning?

– Den paragraf som möjliggör för ägaren att tömma bolaget på kapital om uttaget motiveras med bostadssociala ändamål, har visat sig vara en gummi­paragraf och måste bort. Kommunerna kan begränsa uttagen även med gällande lag, och bara för att det är tillåtet att göra stora uttag betyder det inte att man måste göra det, säger Martin Hofverberg.

Marknadsmässiga avkastningskrav

Den 1 januari 2010 infördes nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag genom AKBL. Lagen förtydligar vad ett sådant bolag är och det ställs krav på hur bolagen ska bedriva sin verksamhet, bland annat konstateras att den ska ske enligt affärsmässiga principer och ha marknadsmässiga avkastningskrav.

263 bolag

För räkenskapsåret 2017 är det sammanlagt 263 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som lämnat uppgifter till Boverket. Av dessa har 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring, 38 procent har lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp och 1 procent har lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Källa: Boverket

Helsingborg: 374 miljoner

För år 2017 är det Helsingborgshem AB i Helsingborg som har lämnat den största överföringen på totalt 374 miljoner kronor. Bostadsbolagen i Borlänge, Eskilstuna, Halmstad, Linköping, Malmö, Norrköping, Sundbyberg, Växjö och Örebro svarar tillsammans med Helsingborg för de största överföringarna från 16 miljoner kronor till 374 miljoner kronor.

Källa: Boverket

374

… miljoner kronor plockade Helsingborgs stad ut från det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem AB, 2017, vilket är den största överföringen det året. Beloppen för 2018 är ännu inte kända.

7

… miljarder konor har gått från de kommunala bostads-
bolagen till ägarna, sedan 2010.