Dagens ETC granskar.

2021-05-04 09:20
Puffetikett
Dagens ETC

Academedia sparkar lärare – men vd:n får miljonbonus

De privata välfärdsjättarna har fått stora coronastöd från staten. Nu gör de rekordvinster – och då passar ägarna och ledningarna på att berika sig.

– Jag förstår att folk tycker att jag har hög lön jämfört med de flesta, för det har jag, säger Rasmus Nerman, vd på Humana.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det har stått stilla på de allra flesta svenskars lönekonton under pandemin. Löneökningarna har inte varit så här låga sedan Medlingsinstitutet inledde mätningarna för 60 år sedan. Men i toppen av de skattefinansierade välfärdsbolagen har däremot bonusmiljonerna rullat.

Dagens ETC:s genomgång visar kraftiga inkomstökningar för vd:arna på välfärdskolosserna Academedia och Humana. Dessutom har vårdkoncernen Ambeas vd löst ut ett enormt aktieprogram. Störst lönelyft fick vd:n för Academedia.

Skolkonernen lever på den statligt finansierade skolpengen men har under pandemin fått en kraftigt ökad lönsamhet bland annat på grund av inställda aktiviteter för eleverna. Under sista kvartalet dubblades vinsten jämfört med samma period året innan. I november delade bolaget ut 158 miljoner kronor av vinsten, varav tre miljoner gick till storägaren Mellby gård och 800 000 kronor till ledningen och vd. Bolagets goda ekonomi syns även på vd:ns lönekonto. Under krisåret 2020 tjänade Marcus Strömberg 10,3 miljoner, enligt preliminära siffror från Skatteverket. Det är en fördubbling jämfört med året innan.

Får extra bonus

Academedias vd får förutom grundlön, bonus, pensionsavsättningar också generösa aktie- och optionsprogram. Han får köpa så kallade syntetiska optionerna som ökar i värde om Academedias aktiekurs stiger. Vd och ledningsgruppen har under åren erbjudits köp av Academedia-aktier som sedan stigit kraftigt i värde.

Den 16 februari i år löste Marcus Strömberg ut en del av sitt aktieinnehav samt sina syntetiska optioner och en eftermiddag rasade det in 13,3 miljoner på kontot. Samtidigt löste tre av hans kollegor i ledningen ut sina optionsprogram för sammanlagt 2,3 miljoner kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister.

Miljoner rullar i toppen. Samtidigt skär bolaget ner i verksamheten.

Vill inte kommentera

Trots rekordvinsterna har Academedia nyligen sagt upp personal på 60 skolor. Detta kritiseras av Lärarnas riksförbund som menar att de medel som är avsedda för skolan ska behållas i skolan.
– Vinstutdelning är med andra ord inte acceptabel och därmed är aktiebolagsformen olämplig för skolan. Det är självklart så att man kan behöva minska på personalstyrkan om man får färre elever men det går inte att göra under pågående läsår, säger ordförande Åsa Fahlén.

Bolaget delade ut 158 miljoner till ägarna, vad tycker du om den prioriteringen?

– Nej, men det visar ju att det uppenbarligen finns mycket pengar som istället borde återinvesteras i skolan.
Academedia vill inte kommentera optionsaffärerna eller vad som motiverar vd:ns höga ersättningar. Men i ett mejl skriver kommunikationsdirektör Paula Hammerskog att på grund av ett uppskjutet styrelsebeslut fick vd:n dubbel bonusutbetalning under 2020 vilket förklarar den kraftiga inkomstökningen.

Tjänar som 22 undersköterskor

En annan välfärdstopp som fick ett rejält lönelyft under krisåret 2020 är vårdkoncernen Humanas vd Rasmus Nerman som fick 2,2 miljoner kronor extra på lönekontot. Jämför vi hans totala ersättning på 7,7 miljoner med snittlönen för en undersköterska är den 22 gånger högre.

Rasmus Nerman anser att ersättningen är motiverad för att han ansvarar för verksamheter i flera länder med närmare 17 000 anställda. Av de 2,2 miljonerna är 1,5 miljoner bonus och löneförhöjning, resten är är en retroaktiv semesterutbetalning, uppger Humana.

– Jag förstår att folk tycker att jag har hög lön jämfört med de flesta, för det har jag. Det är också en lön som avtalats i enlighet med de riktlinjer som finns för ledande befattningshavare inom företaget, säger Rasmus Nerman i ett mejl.

Även resten av ledningsgruppen fick ett lönelyft under förra året på sammanlagt 2,5 miljoner.

Är det statligt pandemistöd som finansierat lönehöjningarna?

– Nej, det statliga stödet har primärt varit riktat för att täcka merkostnader relaterat till pandemin, som faktiska kostnader för skyddsutrustning och kostnader för faktisk sjukfrånvaro.

Stödåtgärder – och löneförhöjning

En annan välfärdsjätte som mottagit stora coronastöd är Ambea som tillsammans med Attendo totalt dominerar den privata äldrevården. Koncernen är kanske mest känd för det skandaltyngda dotterbolaget Carema som numera heter Vardaga. Under 2020 minskade Ambeas omsättning men ändå dubblades vinsten och det var tack vare extra ”stödåtgärder från myndigheterna”, skriver vd Fredrik Gren i en delårsrapport.

Nu används överskottet till att höja vd:ns grundlön med en miljon. Han fick ingen bonus i år men hans årliga ersättning på 9,1 miljoner motsvarar 26 undersköterskors löner. Förutom lönen har även han under sin tid på vd-posten fått ta del av generösa optionsprogram och fått köpa en ansenlig del av Ambeas aktier. När pandemin slog till mot Sverige i februari förra året och Ambeas aktiekurs störtdök paniksålde han plötsligt en stor aktiepost på 29 miljoner kronor och vid årsskiftet lämnade han vd-posten.

Enligt Ambea höjdes Fredrik Grens grundlön med 2,3 procent dessutom lades det till en månads anställningstid under 2021 samt semesterersättning. Ambea fick sammanlagt 113 miljoner i extra coronastöd från Danmark, Norge och Sverige under 2020.

Skickar vinsterna till Jersey

Inför bolagsstämman den 12 maj i år föreslår Ambeas styrelse att 108 miljoner kronor ska föras över till aktieägarna. Det innebär att mer än hela bolagets rekordvinst går till bolagets ägare och den största delen (16,4 miljoner) går till riskkapitalbolaget Triton med kontor i skatteparadiset Jersey.

Bolagets agerande är ”oerhört provocerande”, tycker Sanna Tefke som är ordförande för fackförbundet Kommunals sektion på Ambea. Hon är även ersättare i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Storstockholm.

– Välfärden skriker efter mer resurser. Vi behöver fler kollegor, bättre scheman och löner och pensioner som går att leva på. Tänk vilka förbättringar det skulle innebära om de skattepengar som nu försvinner till obegränsade vinster och skatteparadis faktiskt gick till det de är avsedda för. Det verkar viktigare att se till att aktieägarna får sitt än att ge kompensation till den som gått till jobbet med livet som insats under pandemin.

Om du fick bestämma, vad hade du gjort med lönerna till ledningen?

– Det hade ändå varit lite spännande att se dem klara sig på en genomsnittlig Ambea-anställds inkomst.

Men bör inte en vd för ett stort bolag med mycket ansvar få en stor ekonomisk kompensation?

– Vi värderar ansvar väldigt skevt i vår samhälle. Det är orimligt mycket högre värderat att ansvara för pengar än att ansvara för människoliv. Vi behöver få till en förändring där.

 

Fakta

 

Academedia

• Sveriges största friskolekoncern. 60 000 förskolebarn och elever samt cirka 80 000 vuxenstuderande.

• Största ägare: Mellby gård (Sverige).

Marcus Strömberg, vd Academedia.
Marcus Strömberg, vd Academedia.

Marcus Strömberg, vd Academedia

Årsinkomst 2020: 10,3 miljoner kronor

Motsvarar: 24 lärarlöner

Löneökning under 2020: 5 miljoner

Aktieägande i Academedia: 13,5 miljoner kronor (aktiekurs på 88,10 kronor). Därutöver också syntetiska optioner.


 

Ambea

• Börsnoterad vård- och omsorgskoncern med 26 000 anställda.

• Största ägare: Riskkapitalbolagen Triton (registrerat på lågskatteön Jersey) och KKR (USA).

Fredrik Gren, vd Ambea.
Fredrik Gren, vd Ambea.

Fredrik Gren, vd Ambea

Årsinkomst 2020: 9,2 miljoner kronor (inklusive lön, bonus och pension).

Motsvarar: 26 undersköterskelöner

Ökning grundlön: 1 miljon

Aktieägande i Ambea*: 31 miljoner kronor (aktiekurs på 79,50 kronor)

*Enligt siffror från februari 2020.

 

Humana

• Börsnoterad nordisk omsorgsjätte aktiv inom individ- och familjeomsorg samt personlig assistans.

• Största ägare: Riskkapitalbolaget Impilo (registrerat i Sverige).

Rasmus Nerman, vd Humana.
Rasmus Nerman, vd Humana.

Rasmus Nerman, vd Humana

Årsinkomst under 2020: 7,7 miljoner kronor

Löneökning: 2,2 miljoner

Motsvarar: 22 undersköterskelöner.

Aktieägande i Humana: 13,3 miljoner kronor (aktiekurs på 76,70 kronor). Därutöver också optioner.

 

Källor: Bolagens årsredovisningar och kvartalsrapporter. Årsinkomst anges inklusive grundlön, bonus, förmåner och pensionsavsättningar.

Tipsa om artikeln via e-post

Syntetiska optioner

• Som en del av ett incitaments program kan personer i ledningsposition få erbjudande om att köpa en option. Den ger innehavaren rätt till en kontant ersättning om värdet på den underliggande aktien vid en viss tidpunkt stigit över den slutkurs som bestämts i optionsavtalet.

• Den som köper en syntetisk option äger inte en aktie, alltså en del av ett företag, utan bara en möjlighet att efter en viss tid få ut ett kontant belopp som överstiger den ursprungliga insatsen.