Debatt. .

2021-09-28 02:12
Gamla skattehuset på Götgatan på Södermalm i Stockholm rymmer numera bland annat studentbostäder. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Gamla skattehuset på Götgatan på Södermalm i Stockholm rymmer numera bland annat studentbostäder.
Puffetikett
Dagens ETC

Vill inte regeringen hjälpa studenterna?

Många studenter lägger 60–70 procent av studiemedlet i hyra varje månad, vissa mer än så. De har väntat länge på en förändring i bostadsbidragssystemet. Svik oss inte nu, skriver Sofia Holmdahl förbundsordförande på Stockholms studentkårer.

Utredningen om bostadsbidraget och underhållsstödet skulle egent­ligen ha redovisats för ungefär ett år sedan. 2020 blev till 2021. Två veckor innan den nya deadlinen förskjuts den nu ytterligare – till självaste nyårsafton. Det framstår nästan som att regeringen inte vill att resultatet ska uppmärksammas. Att det ska glömmas bort i helg­yran – inte hinna åtgärdas innan valet. Men Stockholms studentkårer kommer inte att acceptera att utredningen göms i snö. Vi kräver flera, större förändringar för att öka träffsäkerheten för studenter. Nu.

Dagens bostadsbidragssystem är utdaterat och krångligt att använda. Alldeles för många studenter blir återbetalningsskyldiga till följd av den speciella ekonomiska situation de befinner sig i. SSCO har sedan 2018 återkommande gett förslag på hur bidraget bör förändras för att bli mer träffsäkert för de som studerar. Vi har tålmodigt väntat på utredningens rapport, trots att vi befarar att resultatet inte kommer gynna studenter tillräckligt, i och med den bristande uppdrags­beskrivningen.

I det första skedet beställdes nämligen en utredning med fokus enbart på barnfamiljer. Trots att alldeles för få studenter vågar söka bostadsbidrag då det är alltför osäkert och riskfyllt, nämndes inte studenter en enda gång i direktivet.

Eftersom utredningen dröjer ytterligare passar vi på att återigen uppmärksamma fyra förslag som skulle göra att fler studenter skulle kunna få hjälp med sina orimliga bostadskostnader:

1. Avskaffa åldersgränsen för student­er. 

Idag är en stor del av Stockholms studenter äldre än 29 år. Det betyder dock inte att det är enklare för dem att leva på knappt 11 000 kronor/månad eller att deras hyra är lägre. Att avskaffa åldersgränsen skulle bidra till att fler studenter slapp gå back flera tusen kronor varje månad.

2. Ta bort kravet på förutsägbar inkomst.

Kravet är inte bara avskräckande, det gör också att många studenter blir återbetalningsskyldiga. Studenter som är i behov av bidraget under terminstid kan sedan behöva betala tillbaka det för att de tjänat mer än de trott under sommaren. Vi föreslår i stället att bidraget revideras månadsvis för att förhindra felbetalningar om studentens arbete fortskrider inpå terminen.

3. Gör det möjligt för studenter att söka bostadsbidrag som inneboende.

Andrahandsmarknaden i Stockholm är både otrygg och dyr. Det är inte ovanligt att privatpersoner hyr ut sovrum för 4 000–5 000 kronor eller Attefallshus för minst 6 000–7 000 kronor. I dagsläget kan studenter som bor i dessa lösningar inte söka bostadsbidrag alls.

4. Förenkla systemet. 

I både SSCO:s och SFS undersökningar har 30–40 procent av studenter angett den krångliga ansökningsprocessen som en anledning till att de inte sökt bidraget. Vi vill se ett förenklat system med mer en lättillgänglig ansökningsprocess, för att säkerställa att studenter som hade kunnat få bidraget inte avskräcks innan de ens försökt.

Att i en utredning om hur bostadsbidraget bör reformeras helt strunta i Sveriges studenter är ett slag i ansiktet på dem. Majoriteten bor i städer där bostadsmarknaden är både dysfunktionell och otrygg. Många studenter lägger 60–70 procent av studiemedlet i hyra varje månad, vissa ännu mer än så.

Vi har väntat i över tre år på en förändring i bostadsbidrags­systemet. Svik oss inte nu.

Sofia Holmdahl 
Förbundsordförande SSCO – Stockholms studentkårer