Debatt. .

2014-01-20 12:16
”Idag kostar det inte mer än dagens lunch att släppa ut ett ton koldioxid i atmosfären”, skriver Lorentz Tovatt. Bild: Flickr
”Idag kostar det inte mer än dagens lunch att släppa ut ett ton koldioxid i atmosfären”, skriver Lorentz Tovatt.

Varför stoppar moderaterna all klimatpolitik?

Tipsa om artikeln via e-post

Centerpartiet har med entusiasm och välmening försökt skapa en trovärdig klimatpolitik under alliansens ledning. Men gång på gång stoppas deras initiativ av moderaterna. Nu är det dags för alliansens största parti att svara, varför vill ni inte ha en ansvarsfull klimatpolitik? skriver Grön ungdoms språkrör Lorentz Tovatt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Tre stora klimatpolitiska processer är just nu inne i avgörande skeenden. Centerpartiet har deltagit konstruktivt och varit positivt inställda till en tydlig ambitionshöjning. Men just nu riskerar alla tre processer att ha genomförts i onödan. Moderaterna, med finansminister Anders Borg i spetsen, är nämligen inte intresserade.

Den första och viktigaste processen har att göra med vilka klimat- och energimål EU ska sätta upp fram till 2030. Frågan har redan diskuterats under ett långt tag och just nu inleds de intensiva förhandlingarna om vilka mål som ska sättas upp. Sent om sider har alliansen gett besked om att man vill se en minskning av utsläppen med 40 procent fram till 2030, ett mål som är på tok för lågt om vi ska ha en rimlig chans att nå tvågradersmålet.

Vad som dock är ännu mer beklämmande är att alliansen helt ignorerat de andra, minst lika viktiga målen. Detta till skillnad från ministrar från länderna Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Portugal, Tyskland och Österrike som precis skrivit ett gemensamt brev till EU:s klimatkommissionär och energikommissionär. Budskapet var tydligt: vi behöver ett ramverk som står på tre ben; mål för utsläppsminskningar, mål för andel förnybar energi och mål för energieffektiviseringar. Alla tre mål ska vara bindande.

Att den svenska regeringen valt att inte skriva under brevet, och inte gett något besked i frågan, är anmärkningsvärt. Det finns glasklara argument för att dessa mål bör sättas upp. Den nuvarande politiken fungerar just på grund av att målen kompletterar varandra. Eftersom nuvarande utsläppsmål satts för lågt driver det inte på omställningen nämnvärt. Priset på att släppa ut koldioxid har sjunkit drastiskt. Idag kostar det inte mer än dagens lunch att släppa ut ett ton koldioxid i atmosfären. Därför är det det förnybara målet som i dagens läge driver på en omställning bortom de fossila bränslena. I denna fråga vill Centerpartiet egentligen ha tre bindande mål, men har inte fått tillåtelse från Moderaterna att driva det.

Samma sak gäller de andra två klimatpolitiska processerna. Det rör sig om två stora och utomordentligt genomförda rapporter, som genomförts på uppdrag av alliansen. En om hur vi ska lyckas nå nollutsläpp fram till år 2050 och en om hur vi ska lyckas nå en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Båda dessa rapporter har presenterats och det ursprungliga syftet har varit att de ska mynna ut i genomarbetade propositioner.

Men just nu är det oklart om det blir några propositioner. På en rak fråga slingrar sig miljöministern och energiministern, trots att det är allmänt känt att de båda står bakom innehållet. Det verkar återigen som om Moderaterna sätter käppar i hjulen för progressiv klimatpolitik.

Tyvärr är fenomenet inte nytt. När klimatberedningen, som bestod av alla riksdagens partier, presenterade tio skarpa förslag för att  få igång klimatpolitiken slutade med att endast två blev genomförda. Samtidigt lägger alliansen förslag i motsatt riktning. Stödet till bioenergi har dragits tillbaka, flygskatten har slopats och i höstas sänktes koldioxidskatten.

Moderaterna är uppenbarligen inte intresserade av att ta ansvar för vårt klimat. Frågan är därför varför Centerpartiet fortsätter att legitimera en gemensam politik? Det är dags för båda partierna att svara nu. Varför stoppar Moderaterna all progressiv klimatpolitik, och hur står Centerpartiet egentligen ut med att inte få igenom ett enda progressivt förslag?

Lorentz Tovatt
Språkrör Grön ungdom

Tipsa om artikeln via e-post