Debatt. .

2017-07-12 04:00
Bild: Annika af Klercker/SvD/TT

Våga prata om elefanten i rummet – vår konsumtion är ohållbar!

Vi måste värdera miljö högre. Sverige är idag ett av de länder i världen med störst påverkan på naturen per person.

Larmrapporterna om vår hotade miljö duggar tätt. Miljöfrågan är också ett av de problem som oroar svenskar mest. Varför är det svårt att få bukt med miljöproblemen?

Jag tror att det finns några grundproblem/viktiga lösningar:

• Vi måste värdera miljö högre. Den har i dag ingen eller en för låg prislapp. Fler politiker måste komma till insikt om hur nära sammankopplade den sociala och ekonomiska hållbarheten är med den miljömässiga. Miljön är den ram som ekonomi och social hållbarhet behöver hålla sig inom.

• Vi måste integrera miljö i alla politikområden. Miljö kan inte vara ett särintresse, något som bara vi miljöpolitiker sysslar med, utan måste integreras och vara styrande i alla politikområden. I trafikpolitiken, näringspolitiken, finanspolitiken, bostadspolitiken och så vidare ...

• Vi måste våga prata om elefanten i rummet – vår ohållbara konsumtion. Och våga införa politiska mål och åtgärder även här. Sverige är ett av de länder i världen med störst påverkan på naturen per person. Över fyra planeter behövs om alla människor skulle leva som vi svenskar. Det räcker inte med att välja mer miljövänliga produkter. Det är också helt nödvändigt att minska vår konsumtion. Det gäller inte minst vår konsumtion av kött och flygresor som har ökat stort under många år.

• Vi måste rikta åtgärder mot att undvika och förebygga miljöproblem. Det är lättare att förhindra att utsläpp uppstår än att städa upp dem efteråt. Det är lättare att skydda natur än att återskapa.

Med Miljöpartiet i regeringen har vi påbörjat denna nödvändiga gröna förändring av politiken. Genom att till exempel kraftigt öka miljöbudgeten med 82 procent sedan regeringstillträdet, införa en klimatlag (Miljöpartiets främsta vallöfte), höja miljöskatterna och införa nya ekomatmål visar vi att det är en självklarhet att miljö ska värderas högt.

Miljöpartiet är det politiska parti som sätter miljöfrågan högst. Flera andra partier har en del bra miljöpolitiska förslag men när det väl gäller – i politiska förhandlingar – är det oftast något annat som är viktigare.

Ett aktuellt exempel är debatten kring brukandet av våra svenska skogar. Här höjs i dag starka röster från andra partier för ett alltmer intensivt skogsbruk med mindre krav på miljöhänsyn. Ibland med argumentet att det krävs om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Men målet om Begränsad klimatpåverkan går hand i hand med målet om Levande skogar och ett Rikt växt- och djurliv. Artutrotningen är tillsammans med klimatutmaningen vår tids stora utmaning. Vi som politiker har ansvar för att alla miljömål ska nås.

Att bruka skogen på ett miljö- och klimatsmart sätt gör vi genom att skydda våra sista naturskogar och nyckelbiotoper och genom att bruka skogen med mer hyggesfria metoder.

Det gör vi också genom att använda den biomassa vi får av skogen på ett klimatsmartare sätt. Allra smartast är att bygga mer hus i trä. Därigenom får trädet fortsätta att vara en kolkälla. Att framställa engångsprodukter av biomassa som snabbt eldas upp och producerar koldioxid är mindre smart.

På Miljöpartiets kongress för några veckor sedan presenterade vi vårt nya skogspolitiska program ”Guld och gröna skogar – skogspolitik för ett hållbart samhälle” med en rad viktiga politiska förslag både för skydd av skog och för en omställning till mer hyggesfria metoder. Miljöpartiet har i regering ökat anslagen till skydd av värdefull natur med 80 procent och tillsatt en utredning för en översyn av vissa delar i skogsvårdslagen.

Vi har i regering också tagit viktiga steg för en mer hållbar konsumtion. Förutom grön skatteväxling har vi inrättat ett centrum för miljövänlig livsstil, tagit fram en strategi för hållbar konsumtion och infört nya välfärdsmått. Med en extra miljöbilaga i budgeten visar vi parallellt med den ekonomiska utvecklingen hur våra konsumtionsbaserade utsläpp ser ut.

Vi är bara i startskedet med den gröna omställningen. Med Miljöpartiet i regeringen kommer miljön fortsätta att sättas främst.

Tema: Miljö och klimat

l Under sommaren kommer Dagens ETC att presentera ett antal teman på debattsidan. Tanken är att lyfta viktiga frågor, utan tvång på snärtiga utspel. Här handlar det om visioner, längre perspektiv och reflektion.

l Ett tema blir miljö och klimat. Vilka är utmaningarna? Vad behöver göras? Vad kommer grön ekonomi att kunna innebära, bland annat för sysselsättningen?

Stina Bergström 
Riksdagsledamot (MP) och miljöpolitisk talesperson
Relaterade artiklar