Debatt. .

2021-11-09 01:28
I slutet på oktober presenterade socialminister Lena Hallengren (t.v.) den särskilde utredaren professor Anna SInger (t.h.) vid en pressträff på Rosenbad i Stockholm. SInger ska utreda hur Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat. Bild: Marko Säävälä/TT
I slutet på oktober presenterade socialminister Lena Hallengren (t.v.) den särskilde utredaren professor Anna SInger (t.h.) vid en pressträff på Rosenbad i Stockholm. SInger ska utreda hur Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat.
Puffetikett
Dagens ETC

Utred adoptionerna även från Sydkorea

Det är rimligt att anta att den koreanska diktaturen likt den chilenska begick övergrepp i samband med adoptioner. Uppskattningsvis 10 000 av dessa barn fördes till Sverige, som nu måste ta sitt ansvar och utreda i hur många fall det skett mot biologiska föräldrars vilja.

Tipsa om artikeln via e-post

Regeringen har utsett Anna Singer som utredare av internationella adoptioner till Sverige. Av socialminister Lena Hallengrens pressträff framgår att särskilt fokus ska ligga på adoptioner från Chile och Kina. Oetiska och illegala adoptioner från dessa länder har fått stor medieuppmärksamhet. Ministern menar att andra länder kan ingå i utredningen.

Författarna till denna text har flerårig erfarenhet av att arbeta för att öka kunskapen om oetiska och illegala adoptioner från Sydkorea. Vi har systematiskt samlat information tillsammans med olika aktörer i Sydkorea och mottagarländer.

Argumenten för att adoptioner från Sydkorea behöver utredas är flera. Sydkorea är det land som adopterat bort flest barn till Väst. Då många av adoptionerna varit oetiska eller till och med illegala är det ingen som vet hur många barn som adopterats från Sydkorea. Runt 175 000 barn nämns men även siffror över 200 000 förekommer. Antalet adopterade från Sydkorea i Sverige är okänt men närmare 10 000 nämns. Oklarheten i antal barn är i sig skäl till att en utredning av behövs.

I Nederländerna avslutades nyligen den största utredningen av internationella adoptioner. Utredningen påvisar flertalet felaktiga koreanska adoptioner. Då det är orimligt att tro att felaktiga adoptioner endast har skett till Nederländerna bör även den svenska utredningen inkludera Sydkorea.

Debatten om felaktiga adoptioner fokuserar på Chile. Likheterna mellan Sveriges relation till Chile respektive Sydkorea när det gäller adoptioner är flera. Dessa likheter är skäl till att de koreanska adoptionerna behöver utredas.

Likt i Chile skedde majoriteten av adoptionerna från Sydkorea under tiden landet var en diktatur, och under en tid då flertalet övergrepp mot mänskliga rättigheter begicks. Det är rimligt att anta att den sydkoreanska diktaturen likt den chilenska begick övergrepp i samband med adoptioner.

Sverige har alltid haft adoptionsavtal med den statliga adoptionsbyrån Social Welfare Society (SWS). Det innebär att svenska pengar i form av adoptionsbidrag under decennier har kanaliserats till diktaturen. Vidare hade herr Tahk, mångårig chef för SWS, också starka kopplingar till diktaturen, inte minst diktatorn Park. Diktator Park utsåg sin vän Tahk att styra över SWS med målet att öka antalet internationella adoptioner och för att få in pengar till staten.

Det som skiljer Sydkorea från Chile är att ingen inhemsk utredning om adoptioner har genomförts. På så sätt har diskussionen om oetiska och illegala koreanska adoptioner aldrig fått samma uppmärksamhet i Sverige. Det finns dock gott om dokumentation. År 2019 publicerades boken ”Children selling country” som är en dokumentation över felaktiga sydkoreanska adoptioner. Boken vilar på tidningsartiklar för vilka författarna erhöll Amnestys pris för den viktigaste texten om mänskliga rättigheter. Under 2021 har The Korea Times publicerat ett 20-tal artiklar om felaktigheter i samband med adoptioner. Tillgången på dokumentation är ännu ett skäl för att utreda adoptionerna från Sydkorea. 

Slutligen finns gott om vittnesmål från sydkoreanska föräldrar som fått sina barn bortadopterade mot deras vilja. Åtskilliga föräldrar i Mindle och Korean Unwed Mothers’ Families Association har vittnat om hur deras barn har tagits ifrån dem. Vittnesmålen berör händelser från 1970-talet fram till dags dato.

Utifrån vår kunskap om oetiska och illegala adoptioner bistår vi gärna utredaren med material som visar att adoptionerna från Korea till Sverige borde ingå i utredningen.

Anna Jin Hwa
Borstam

Intendent och konstnär, medlem i Svenska koreaadopterades nätverk

Maria Fredriksson

SFI-lärare

Tobias Hübinette

Filosofie doktor, forskare i adoptionsfrågor

Hanna Sofia Jung Johansson

Filosofie doktor, medlem i Svenska koreaadopterades nätverk

Fatima Jonsson

Filosofie doktor, medlem i Svenska koreaadopterades nätverk

Lisa Wool-Rim Sjöblom

Serietecknare och medlem i Svenska koreaadopterades nätverk

Tipsa om artikeln via e-post