Debatt. .

2017-03-19 12:00
Annika Lillemets (MP). Bild: Henrik Montgomery/TT
Annika Lillemets (MP).

Röda och gröna måste presentera hoppfulla visioner

Röda och gröna måste presentera en hoppfull vision om alternativ till dagens samhälle, med klimatkris, skenande orättvisor och maktkoncentration. Det skriver riksdagsledamoten Annika Lillemets (MP), som menar att det finns mängder av lösningar att inspireras av.

Det finns skrämmande likheter mellan 1930-talet och vår tid. Även nu står vi vid ett avgörande vägskäl. Klimatkris, krig och konflikter, skenande sociala orättvisor, maktkoncentration och finanskriser: läget är akut. Ändå har de gröna och röda rörelserna i Sverige misslyckats kapitalt med att presentera en god vision, en hoppfull berättelse om ett annat samhälle, för alla, inom naturens ramar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Nu måste den formuleras, det duger inte att fastna i feghet, resignation och fantasilöshet och lämna fältet fritt för mörka politiska krafter.

I ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle kan demokratin inte begränsas till den politiska sfären utan måste även omfatta ekonomin. Vårt nuvarande system fungerar inte och det räcker inte att förbättra på marginalen och önsketänka. "Hållbar tillväxt" och "grön kapitalism" är farliga fantasier som begränsar handlingsutrymmet och försenar den grundliga förändring av systemets dna som krävs.

Lyckligtvis är ekonomiska system inga naturlagar, även om de ofta framställs så. Det som beslutats av människor kan ändras av människor.

Det är ingen naturlag att makt koncentreras, varken till transnationella koncerner eller till stater. Ceta, frihandelsavtalet mellan Kanada och EU, som öppnar för en kraftig maktförskjutning till mäktiga särintressen, kan fortfarande stoppas av nationella parlament.

Det är ingen naturlag att kreditmarknaden i Sverige domineras av fyra börsnoterade storbanker. I Tyskland är en tredjedel av bankerna offentligt ägda, en tredjedel är kooperativa och en tredjedel privata. Och Storbritannien inrättade en grön investeringsbank för att klimat- och miljösatsningar som privata intressen inte investerar i ska bli verklighet.

Det är ingen naturlag att allt färre äger allt mer. I USA jobbar fler än elva miljoner i löntagarägda företag och det finns en lagstiftning som gör det skattemässigt gynnsamt för företagare att överlåta sitt företag till sina anställda.

Det är ingen naturlag att allt färre jobbar och konsumerar allt mer, medan allt fler är arbetslösa, daglönare eller utförsäkrade. En rättvis fördelning av arbete, fri tid och den konsumtion som ryms inom naturens ramar är möjlig med demokratiska beslut som sänkt normalarbetstid kombinerad med fördelningspolitik som säkerställer att lågavlönade inte drabbas ekonomiskt.

Inte heller är det en naturlag att försörjning, för alla utom de få lyckligt lottade som kan leva på arv eller lotterivinster, kopplas till en allt mer svårfångad anställning med hyfsad lön. Villkorslös basinkomst som går att leva på till alla är en revolutionerande frihets- och maktdecentraliseringsreform. Finland och Nederländerna är två av de länder som prövar.

Det är ingen naturlag att gemensamma tillgångar förbrukas, istället för förvaltas, inte heller att aktieägares intressen går före alla andras. I den amerikanska delstaten Maine bedrivs hållbart fiske, där förvaltar lokala familjeföretag hummerbeståndet medan storbolagens trålare inte är välkomna.

Det är ingen naturlag att konkurrens alltid är bra. Det tyska bryggeriet Lammsbräu Neumarkt och dess över 100 lokala råvaruleverantörers långsiktiga samarbete bidrar till en god regional ekonomi.

Det är ingen naturlag att ekonomisk tillväxt är bra. Däremot begränsar naturens lagar mänsklig verksamhet, naturen förhandlar inte. I exempelvis USA finns företagsformer som uttryckligen kräver att företagen utöver ekonomisk vinst även ger ekologisk och social nytta och det diskuteras hur dessa kan få fördelar i upphandling och beskattning. Och en enkät till tyska småföretagare visade att många är mer intresserade av kvalitet och hållbarhet än att expandera.

Listan ovan kan fyllas på med många fler lösningar att inspireras av i arbetet för en demokratisk och solidarisk ekonomi. Det avgörande är att flytta fram demokratins positioner igen gentemot "marknadens" särintressen. Historien är inte slut, det finns alternativ, det är dags att räta på röda och gröna ryggar och axla det historiska ansvar som inte kan skjutas upp.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Annika Lillemets (MP) 
Riksdagsledamot