Debatt. .

2019-05-22 04:00
Vi kräver att sexköp kriminaliseras inom hela EU, samt att stödåtgärder till kvinnor inom prostitution säkerställs, skriver debattörerna.  Foto: Timur Nisametdinov/TT
Vi kräver att sexköp kriminaliseras inom hela EU, samt att stödåtgärder till kvinnor inom prostitution säkerställs, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Kriminalisera sexköp i hela EU

Debatt: Att köpa en annan människas kropp för sexuella tjänster är ett övergrepp, för samtycke kan aldrig köpas.

Världens äldsta yrke är inte ett yrke. Det är våld. Att köpa en annan människas kropp för sexuella tjänster är ett övergrepp, för samtycke kan aldrig köpas. Det är snart dags för EU-val och det är hög tid att EU tar ställning i frågan och att lagstiftning som förbjuder sexköp införs på EU-nivå.

Frågan om prostitution handlar om jämställdhet, men den handlar framför allt om våld. Bägge är frågor som jourrörelsen arbetat med i flera decennier. Det är framför allt flickor och kvinnor som prostitueras, men det är också viktigt att inte osynliggöra de pojkar, män och HBTQ+personer som blir prostituerade. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det framför allt är män som köper sex, oberoende av vem det är som prostitueras. När den svenska sexköpslagen, som förbjuder köp men inte försäljning av sexuella tjänster, infördes 1999 var jämställdhetsmotivet en viktig del. Lagen hade också som ambition att synliggöra att det är efterfrågan som måste bekämpas. Utbudet av prostitution är i sin tur kopplat till att den som blir prostituerad befinner sig i maktunderläge eller beroendeställning, ett maktunderläge som kan vara kopplat till maktordningar baserade på kön, etnicitet, sexualitet och klass.

Just detta maktunderläge är en av anledningarna till att den svenska sexköpslagen bör bli standard inom hela EU. Inom EU finns stora socioekonomiska ojämlikheter, inom och mellan länder, som bidrar till att fattiga kvinnor flyttar – och flyttas – för att prostitueras bland rikare män. Enligt NMT (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel) är Rumänien, Bulgarien och Nigeria de vanligaste ursprungsländerna bland kvinnor som prostitueras i Sverige. Ett förbud mot sexköp inom EU skulle innebära ett ställningstagande mot att exploatera de som drabbas av dessa ojämlikheter och maktunderlägen.

En annan anledning till att frågan behöver lyftas på EU-nivå är att statsgränser inte begränsar sexköp. En stor del av svenskarnas sexköp sker utomlands. Enligt en beräkning gjord av Sveriges Kvinnolobby sker 80 procent av svenskarnas sexköp utomlands. Norge och Island är två länder som valt att införa straff för medborgare som köper sex utomlands, men lagstiftningen har ifrågasatts. Genom att lägga frågan på EU-nivå utplånas möjligheten att utnyttja EU:s fria rörlighet till att begå handlingar som är brottsliga i det land en är medborgare i, för att sexuellt exploatera och utnyttja människor med andra medborgarskap/i andra länder.

Ytterligare en anledning till att frågan är av största vikt på EU-nivå är att legalisering av prostitution ökar förekomsten av trafficking medan erfarenhet visar att förbud av köp av sexuella tjänster istället minskar förekomsten av trafficking. Det är i också i de europeiska länder där sexköp är tillåtet som flest sexslavar och traffickingoffer finns. Enligt Global Slavery Index beräknas cirka 27 miljoner människor utnyttjas inom sexhandel världen över och Europa är en stor del av marknaden. Tillsammans med narkotika och vapenhandel är trafficking dessutom bland den största organiserade brottsligheten i världen. Ett förbud att köpa sexuella tjänster på EU-nivå skulle därför innebära både en insats mot organiserad brottslighet och minskad förekomst av trafficking för sexuella ändamål.

Alla människor har rätt att leva sina liv i frihet från våld. Att arbeta mot prostitution är ett sätt att ta ställning för den rättigheten. Att arbeta med frågan på ett internationellt plan är nödvändigt eftersom prostitution och trafficking är internationella problem och internationella brott. Både FN:s konvention för avskaffande av diskriminering av kvinnor (ofta kallad Kvinnokonventionen) och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen) ger stöd åt att arbeta mot prostitution nationsövergripande. Sexköp är ett brott mot mänskliga rättigheter, oberoende av var i världen det sker. EU har möjlighet att agera för att begränsa prostitution och trafficking inom dess gränser. Vi kräver därför att sexköp kriminaliseras inom hela EU, samt att stödåtgärder till kvinnor inom prostitution säkerställs.

//

Cecilia Sahlström

ordförande Kvinnojouren Lund

/ Atidal Abo Al Hassan

Femcenter Kvinnojour

/ Hanna Bengtsson

socionom och teamledare, ATIM kvinno- och ungdomsjour

/ Cecilia Nilsson

verksamhetschef Familjefridsjouren

/ Else-Marie Larsen

verksamhetschef Helsingborgs kvinnojour

/ Lotta, kontaktperso

Skyddsjouren Ängelholm

/ Zandra Kanakaris

förbundsordförande Unizon

/ Olga Persson

generalsekreterare Unizon

/ Cecilia Bödker Pedersen

verksamhetschef Föreningen Storasyster

/ Perina Österberg

joursamordnare Kvinnojouren
Filipstad/Storfors

/ Åsa Tinnerholm

verksamhetsledare Kvinnojouren Enköping

/ Anna H Slevin

ordförande Kvinnojouren Huddinge

/ Barbro Wiklund

ordförande Kvinnojouren Liljan

/ Paulina Bengtsson

samordnare Novahuset 

/ Selma Koso

verksamhetsansvarig Kvinnojouren Sigtuna

/ Anita Andersson

verksamhetschef Kvinnojouren Frideborg Varberg

/ Marianne Andersson

ordförande STHLM VÄST Tjej- och kvinnojour

/ Ulla Andersson

ordförande Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

/ Elisabeh Hätting

verksamhetschef Kvinnohuset Tranan Skövde

/ Emelie

Kvinnojouren Miranda

/

Margareta Sylvan, Ordförande Kvinno- & tjejjouren Jönköping

/
Camilla Lundkvist, ordförande Kvinnojouren Kullan

/
Annelie Kronblad Gustafsson, ordförande Eksjö Kvinnojour Linnéorna

/
Linda Karlsson, Ordförande Clarajouren - Kvinnojouren i Årjäng

/
Pernilla, Ordförande Kvinnojouren Kalmar

/
Eva Dahlen Persson, verksamhetschef Solrosen Kvinnojour Heby

/
Eman Hussein, TF verksamhetschef Somaya Kvinno- och Tjejjour

/
Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia

/
Bridgett Stehag, Verksamhetschef Agera Kvinnojour Solna