Debatt. .

2019-12-09 02:42
Klimatdemonstration i Budapest. Foto: Zoltan Balogh/TT/AP
Klimatdemonstration i Budapest.
Puffetikett
Dagens ETC

Gör en folkrörelse av klimatkampen

Om vi ska rädda klimatet behöver vi en folkrörelse som går bortom Extinction Rebellions aktioner och Fridays for futures bredd. Det skriver Torbjörn Tännsjö i en replik på Extinction Rebellions debatt ”Vi vill störa det rådande systemet”.

Många har (i sociala medier) gillat mitt förslag till skärpt fokus för klimatrörelsen: KEEP IT IN THE GROUND. Extinction Rebellions har emellertid invänt mot min kritik mot aktioner som stör vanligt folks vardag. De avser att fortsätta med den verksamheten.  ”När vi inom XR genomför aktioner och blockader månar vi om att informera de som berörs om klimatkrisen och varför vi stör. Många bilister bryr sig inte, några blir irriterade och till och med aggressiva, men förvånansvärt många är både förstående och positiva”. Det är illa nog att man uppväcker aggressiva svar hos vissa bland dem man vill vinna, vill jag påstå. Min gissning är att det rör sig om många. Till detta kan läggas att det finns en risk att man med en sådan strategi lockar ”fel” anhängare, det vill säga sådana som i första hand är roade av att ställa till med bråk. Det faktum att vem som helst kan agera (och uttala sig) i organisationens namn förhöjer den risken.

Fridays for future är en odelat positiv rörelse, som väckt medvetenhet om klimathotet. XR gör i bästa fall mer nytta än skada. Men båda rörelserna är organiserade på ett sätt som jag finner otillräckligt. De är organiserade som enskild firma, där vem som helst kan handla på gruppens vägnar. Huvudfåran inom klimatrörelsen måste organiseras annorlunda, även om den kan ta hjälp av XR och gå vidare där Fridays for future har börjat. Den måste bli en äkta folkrörelse. Den måste ha en lite tydligare politisk agenda än den Fridays for future har formulerat. Jag vidhåller mitt förslag om skärpt fokus: KEEP IT IN THE GROUND! Detta innebär att man bara attackerar dem som direkt tar upp och distribuerar kolet, oljan och gasen (och även de som bränner ned skogar, som skulle kunna härbärgera växthusgaserna). I övrigt verkar man på traditionellt vis för att väcka opinion för frågan. En sådan rörelse kan vara i äkta mening tvärpolitisk. Trätorna får sätta in då tillgången till fossila bränslen har strypts och idéer behövs om en omställd ekonomi, rättvis fördelning av bördorna och så vidare. Detta behöver folkrörelsen för att rädda klimatet inte som sådan ta ställning till.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Vad som nu behövs är alltså en Folkkampanj för att rädda klimatet (FRK).

Alla som kan enas om följande tre paroller borde kunna vara med:

Rädda klimatet!

Lyssna på vetenskapen!

Bevara kol, olja och gas i marken (KEEP IT IN THE GROUND)!

Jag tänker mig en ”traditionell” folkrörelse med medlemskap, lokalgrupper, regionala grupper och en nationell samordning … och till sist en global sådan. Detta skänker kontinuitet i rörelsen och djup i engagemanget. En sådan organisation kan bära engagemanget vidare från topp till topp i den globala mobiliseringen. En sådan organisation kan själv ta initiativ till militanta aktioner mot den relevanta industrin men också och framför allt till fredliga massmobiliseringar av det slag vi redan sett i form av strejker för klimatet.

Organisationen kan erbjuda medlemmarna ett rikt utbud av studier: av klimatvetenskapen, av filosofin kring kollektivt existentiella frågor, av den globala uppvärmningens politiska ekonomi, kring kollektivt beslutsfattande och kring teorier om icke-våldsam civil olydnad.