Debatt. .

2017-06-15 15:55
Bild: Pixabay

Farsen om flygskatten måste få ett slut

”Motståndarna använder främst två argument, men minsta skolbarn kan förstå att de inte går ihop.”

Att sätta sig på ett flyg är det snabbaste och billigaste sättet att steka planeten. Politiker måste ta ansvar för att minska flygets klimatpåverkan.

När regeringen förra torsdagen klubbade igenom förslaget om en flygskatt var det därför inte en dag för tidigt. I höst ska skatten finnas med i regeringens budget för 2018. Det enda som kan stoppa detta viktiga styrmedel är att oppositionspartierna fäller budgeten, vilket de (idag) har hotat att göra.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det vore direkt oansvarigt. Inte nog med att de då motsätter sig ett viktigt styrmedel för att bekämpa klimatförändring, de riskerar dessutom att skapa politiskt kaos.

Det har nu gått elva år sedan oppositionspartierna rev upp det förra förslaget om en flygskatt – elva år av skattefrihet och ohejdad tillväxt i flygandet. Det får inte hända igen i det land som säger sig vara ett föredöme på klimatområdet.

Flygbranschen och oppositionspartierna spelar gärna ner flygets utsläpp, men faktum är att svenskarnas flygande har lika stor klimatpåverkan som alla personbilar i landet. Detta är illa nog, men det värsta är att flygets utsläpp ökar snabbt.

Motståndarna använder främst två argument, men minsta skolbarn kan förstå att de inte går ihop. Det ena är att skatten kommer att innebära en katastrof för flygbranschen och de orter som är beroende av flyget. Det andra är att utsläppen inte kommer att minska nämnvärt. Inget av dem stämmer.

Skatten är ett försök att bromsa flygets tillväxt något genom att låta bolagen stå för en del av den kostnad som de i dag vältrar över på samhället. Den innebär troligen inte att flyget om ett par år är dyrare än i dag. Allt tyder på att flygpriserna fortsätter att minska, om än något långsammare än vad de har gjort de senaste åren. Skatten innebär inte att flyget försvinner. Den innebär inte arbetslöshet eller öde glesbygd.

Skatten innebär alltså inte den katastrof som branschen påstår.

Det är heller inte sant att dess klimatnytta är marginell. Denna myt har spridits av branschorganisationen Svenskt Flyg och accepteras i dag som ett faktum av oppositionspartierna. Tvärtom gör flygskatten större klimatnytta än många andra politiska styrmedel, något som Greenpeace i dag kan visa genom en sammanställning av offentligt tillgängliga utvärderingar.

Flygskatten beräknas leda till att utsläppen minskar med upp till 180 000 ton koldioxid per år. Ur klimatsynpunkt kan det jämställas med att plocka bort närmare 100 000 nya personbilar, eller alla personbilar i Blekinge, från vägarna. Det står sig starkt mot den av Naturvårdsverket beräknade klimatnyttan av stödet till att installera laddstolpar för elbilar, 32 178 ton, eller med nyttan inom hela transportområdet av Klimatklivet: 166 562 ton.

Flygskatten kan även jämföras med alliansregeringens klimatprogram Hållbara städer som drevs mellan 2009 och 2012. Konjunkturinstitutet anser att satsningen minskade utsläppen med mellan 5 000 och 26 000 ton koldioxid per år. Eller varför inte jämföra med miljöbilsbonusen, som infördes 2004? Den har varit populär hos alla regeringar sedan dess och fanns fram till år 2009. Naturvårdsverket beräknar att bonusen ledde till en utsläppsminskning med i genomsnitt 82 200 ton per år.

Slutligen kan skattens nytta även jämföras med det alternativ som presenterades av delar av flygbranschen och som oppositionspartierna har lyft fram som sitt alternativ till en klimatskatt: att flyget minskar sin klimatpåverkan genom att börja använda biobränslen och genomföra effektiviseringar.

Bolagens beräkningar visar att utsläppen skulle minska med 175 500 ton koldioxid år 2030. Alltså ungefär samma minskning som skatten – men tolv år senare.

Med tanke på det akuta tillståndet för jordens klimat måste utgångspunkten vara att alla åtgärder mot utsläpp är viktiga. Flygskatten sänker utsläppen markant. Den gör mer nytta än många andra tunga klimatåtgärder. Det är i stort sett bara en kraftig höjning av koldioxidskatten som skulle göra större klimatnytta.

Att fälla flygskatten i höstens budget vore detsamma som att rösta emot att 100 000 fossilbilar byttes ut mot elbilar. Skulle något parti ens komma på den tanken?

Greenpeace anser att skatten är en bra början som behöver kompletteras med andra åtgärder. Ett naturligt nästa steg är att flygbranschen genomför den inblandning av biodrivmedel och den effektivisering som de själva har föreslagit. Det ena utesluter ju inte det andra. Parallellt behöver Sverige fortsätta arbetet med att få igenom en internationell beskattning på flygets klimatpåverkan.

Att flygbranschen motsätter sig skatten är inte förvånande. Men att politiker på både lokal och nationell nivå så okritiskt sväljer Svenskt Flygs påståenden utan att granska dem är ett underbetyg. De hjälper Svenskt Flyg att steka planeten.

Det måste bli ett slut på denna fars. Sverige släpper ut tretton gånger mer koldioxid än vi kan göra om vi ska följa Parisavtalet. Vi har inte tid att lägga krokben för konstruktiva klimatskatter. Vi räknar med att samtliga riksdagspartier i höst ställer sig bakom flygskatten.

När USA:s regering nu har hoppat av Parisavtalet söker världen efter nya ledare i klimatfrågan. Sverige kan ta den rollen – men det går inte att vara en ledare utan att låta flyget betala för sina klimateffekter.

Greenpeace 
Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace Gunnar Lind, klimatpolitisk rådgivare Greenpeace