Debatt. .

2017-06-12 08:00
I stället för att slopa avtalen och lämna haven öppna för aktörer med kortsiktiga ekonomiska intressen måste EU visa ledarskap Bild: Ingo Wagner/AP
I stället för att slopa avtalen och lämna haven öppna för aktörer med kortsiktiga ekonomiska intressen måste EU visa ledarskap

Att hoppa överbord är inte rätt väg

Att slopa EU:s fiskeavtal stoppar inte fisket. Det leder däremot till ett totalt oreglerat fiske. Antingen är vi med och försöker påverka, eller så stoppar vi huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Jag vill vara med och påverka.

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) sätter sitt hopp till mig för att skapa ett hållbart fiske i världen (Dagens ETC 3/6 -17). Jag tackar för det förtroendet! Som förste vice ordförande för EU-parlamentets fiskeriutskott och föredragande för omfattande fiskelagstiftning av EU:s externa fiskeflotta, så står hållbarheten av fisket högt på agendan.

Jens Holm använder hårda ord i sin artikel. Han skriver att EU:s fiskeflotta ”fiskar ut fattiga länders vatten” och ”tömmer dessa länders vatten på fisk”. Det stämmer att fiskeavtalen historiskt sett har bidragit till överfisket. Det stämmer också att situationen måste bli bättre, vilket vi gröna har jobbat för i decennier och fortsätter att jobba stenhårt för.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är just därför jag slår ett stort slag för EU:s nya lagstiftning med reviderat tillståndssystem för fiske i externa vatten, förbättrad övervakning och mer transparens. EU-fartyg ska fiska hållbart och respektfullt var de än fiskar. Här är de gröna vinsterna i EU-parlamentet historiska, och det ställer sig hela den samlade miljörörelsen bakom. Kanske dags att uppdatera dig på dem, Jens Holm?

Enligt Jens Holm skulle läget för de berörda kustländerna bli bättre om EU slopade sina avtal. Men vad skulle hända då? Vi vet att stora aktörer som Kina, Korea, Taiwan och Ryssland driver en mycket aggressiv politik för att få tillgång till de minskande marina resurserna. Flera av dem uppfyller inte sina skyldigheter i internationella överenskommelser och respekterar heller inte grundläggande mänskliga rättigheter. Att EU träder bort från arenan skulle öppna dörren för privata europeiska intressenter att sluta enskilda avtal med dessa stater, detta som vi nu försöker komma tillrätta med. Privata avtal som inte ställer samma krav som EU gör och som inte är transparenta ska bort. De europeiska båtarna försvinner inte bara för att EU slopar fiskeavtalen. Enskilda medlemsstater skulle istället förhandla fram sämre privata avtal med kustländers regeringar. Med hjälp av EU-avtalen finns det möjlighet att övervaka att EU-flottan håller sig till reglerna, till exempel att de inte fiskar för nära kusten och att de inte fångar vissa arter som lokalbefolkningen själva fiskar.

I stället för att slopa avtalen och lämna haven öppna för aktörer med kortsiktiga ekonomiska intressen måste EU visa ledarskap. Vi anser att det är bättre att EU har en aktiv roll, förbättrar avtalen och driver på för att hjälpa utvecklingsländerna att bygga upp en egen hållbar fiskeindustri. Det handlar inte om att underlätta för EU:s externa fiskeflotta att ”plundra” fattiga länders fisk. Majoriteten av de nu gällande avtalen handlar om tonfisk, en migrerande fiskart som rör sig såpass långt ifrån kusten att den inhemska fiskeflottan inte kan tillgodogöra sig det fisket. I stället får de kuststaterna, med hjälp av EU-avtalens så kallade sektorstöd, ekonomisk hjälp för att jobba för ett hållbart fiske, att övervaka verksamheten och för att stöda det lokala fisket. Personligen följer jag avtalen nära och håller en nära dialog med lokala organisationer för att stötta kvinnors och lokalbefolkningens rättigheter. Vi behöver stärka goda krafter i kuststaterna som EU förhandlar med så att de sätter sin egen befolknings rättigheter först. Det bästa vore om fiskeavtalen kunde förhandlas regionalt så att till exempel de västafrikanska staterna fick en stark gemensam förhandlingsposition. 

Det är bra att Jens Holm engagerar sig i fiskefrågan och jag hoppas på fortsatt dialog. Alla krafter måste till för strypa det illegala fisket, stoppa överfisket och uppnå en långsiktigt hållbar hantering av våra marina resurser. Men att slopa fiskeavtalen, släppa tyglarna och hoppa överbord är inte rätt väg att gå.

Linnéa Engström 
EU-parlamentariker (MP)